2015 - Özel Durum Açıklamaları

Açıklama Tarih
145. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk. 30.01.2015
146. 2015 Yılı Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi 31.01.2015
147. Akmgyo 2013 Yılı Genel Kurul Gündemine İlişkin Dava 11.02.2015
148. Sorumluluk Beyanı 21.02.2015
149. Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurula Önerilmesi 26.02.2015
150. Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 03.03.2015
151. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava sonucu hk. 04.03.2015
152. Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler 13.03.2015
153.1. İlişkili Taraf İşlemleri Raporları Hk. (Akgirişim) 24.03.2015
153.2. İlişkili Taraf İşlemleri Raporları Hk. (Üçgen Bakım) 24.03.2015
154. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili 06.04.2015
155. Ara dönemlerde finansal raporların kamuya açıklanmasında ek süre kullanımı 09.04.2015
156.1 Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görevleri ve Çalışma Esasları 20.04.2015
156.2 Denetimden Sorumlu Komite'nin Görevleri ve Çalışma Esasları 20.04.2015
156.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görevleri ve Çalışma Esasları 20.04.2015
157. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 05.05.2015
158. Sorumluluk Beyanı 08.05.2015
159. 2013 olağan genel kurul toplantısında alınan bazı kararların iptali talebiyle açılan dava hk. 27.05.2015
160. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile dava açılması hk. 22.07.2015
161. 2014 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli dava hk. 21.07.2015
162. 30 Haziran 2015 Sorumluluk Beyanı 06.08.2015
163. 2015 Yılı Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Değişimi 03.09.2015
164. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 02.10.2015
165. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan davaya ilişkin gelişme hk. 08.10.2015
166. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine sorumluluk davası açılması hk. 27.10.2015
167. Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler 04.11.2015
168. Görev Taksimi ve Şirketin Temsil ve İlzamı ile 01 No.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesi Hk. 05.11.2015
169.Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler 07.11.2015
170.Sorumluluk Beyanı 7.011.2015
171. Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler 16.11.2015
172. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk. 10.12.2015
173. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan davaya ilişkin gelişme hk. 17.12.2015