2017 - Özel Durum Açıklamaları

Açıklama Tarih
221. 2017 Yılı Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi 30.01.2017
222.Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 13.02.2017
223.2014 yılı Genel Kurul gündemine ait bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk 21.02.2017
224. 2016 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu 21.02.2017
225. Sorumluluk Beyanı 28.02.2017
226.Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan davaya ilişkin gelişme hk. 03.03.2017
227. Esas Sözleşme Tadiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı hk. 17.03.2017
228.Mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik tarihinin güncellenmesi hk. 20.03.2017
229. Yönetim Kurulu Üyesi İstifa Bildirimi 22.03.2017
230. Esas Sözleşme Tadiline ilişkin SPK Onayı hk. 30.03.2017
231. Kayıtlı Sermaye Tavanı Tarih Güncelleme - SPK onayı hk. 30.03.2017
232. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi hk. 30.03.2017
233. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 31.03.2017
234. İlişkili Taraf İşlemleri Rapor Hk. (Akmerkez GYO ) 01.04.2017
235. Esas Sözleşme Tadiline ilişkin Bakanlık Onayı 05.04.2017
236. Kayıtlı Sermaye Tavanı Tarih Güncelleme - Bakanlık onayı 05.04.2017
237. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan davaya ilişkin gelişme hk. 17.04.2017
238.2015 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk 26.04.2017
239. Ara dönemlerde finansal raporların kamuya açıklanmasında ek süre kullanımı 27.04.2017
240. Kayıtlı Sermaye Tavanı Tarih Güncelleme- Genel Kurul Onayı hk. 27.04.2017
241. Esas Sözleşme Tadiline ilişkin Genel Kurul onayı hk 27.04.2017
242. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 27.04.2017
243. Sorumluluk Beyanı 05.05.2017
244. Esas Sözleşme Tadiline ilişkin Genel Kurul Tescili 08.05.2017
245. Kayıtlı Sermaye Tavanı Tarih Güncelleme- Genel Kurul Tescili 08.05.2017
246. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili 11.05.2017
247.Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan davaya ilişkin gelişme hk 11.05.2017
248.Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk 11.05.2017
249.2014 yılı Genel Kurul gündemine ait bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk 12.05.2017
250. Şirketin Temsil ve İlzamı ile 03 No.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesi Hk. 09.06.2017
251.2014 yılı Genel Kurul gündemine ait bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk 09.06.2017
252. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 09.06.2017
253. Şirketin 03 No.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesinin ilanı hk. 15.06.2017
254. İlişkili Taraf İşlemleri hk. 11.07.2017
255. İlişkili Taraf İşlemleri hk. 11.07.2017
256. Sorumluluk Beyanı 07.08.2017
257.2015 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk 09.10.2017
258. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 13.10.2017
259. 2014 yılı Genel Kurul gündemine ait bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk 13.10.2017
260. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan davaya ilişkin gelişme hk. 19.10.2017
261. Sorumluluk Beyanı 03.11.2017
262. Yönetici sorumluluk sigortası yaptırılması hk. 20.11.2017
263.Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk 22.11.2017
264.2013 Yılı Genel Kurul Gündemine ait bazı maddelerin iptali için açılan dava hk 22.11.2017
265. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk 22.11.2017
266.2015 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli dava hk 08.12.2017
267. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 12.12.2017
268. 2014 yılı Genel Kurul gündemine ait bazı kararların iptali istemli dava hk 12.12.2017
269.Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk 18.12.2017