2016 - Özel Durum Açıklamaları

Açıklama Tarih
174.31.12.2015 Tarihli Taşınmaz Değerleme Raporu 05.01.2016
175.Yönetici sorumluluk sigortası yaptırılması hk. 21.01.2016
176. 2016 Yılı Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi Hk. 29.01.2016
177.2013 Yılı Genel Kurul Gündemine ait bazı maddelerin iptali için açılan davaya ilişkin gelişme hk 08.02.2016
178.2014 yılı Genel Kurul gündemine ait bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk. 08.02.2016
179. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 15.02.2016
180. Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 15.02.2016
181. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava sonucu hk. 18.02.2016
182. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 19.02.2016
183.2013 Yılı Genel Kurul Gündemine ait bazı maddelerin iptali için açılan davaya ilişkin gelişme hk 24.02.2016
184. Sorumluluk Beyan 29.02.2016
185. Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurula Önerilmesi 29.02.2016
186. Yönetim kurulunun 2015 yılı kar dağıtım teklifinin kamuya açıklanmasıdır 07.03.2016
187. Bilgilendirme Politikası'nın Güncellenmesi Hakkında 07.03.2016
188. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adayları Hk 07.03.2016
189. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 10.03.2016
190.Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 11.03.2016
191. İlişkili Taraf İşlemleri Raporları Hk. (Akgirişim) 15.03.2016
192. İlişkili Taraf İşlemleri Raporları Hk. (Üçgen Bakım) 15.03.2016
193.2013 Yılı Genel Kurul Gündemine ait bazı maddelerin iptali için açılan davaya ilişkin gelişme 22.03.2016
194. Kar Payı Dağıtım Tablosu 30.03.2016
195. 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili 05.04.2016
196.Ara dönemlerde finansal raporların kamuya açıklanmasında ek süre kullanımı 20.04.2016
197.2013 Yılı Genel Kurul Gündemine ait bazı maddelerin iptali için açılan dava sonucu hk. 21.04.2016
198. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifa Bildirimi 25.04.2016
199. Kurumsal Yönetim Komitesi hk. 03.05.2016
200. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atama Kararı 06.05.2016
201. Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite hk. 06.05.2016
202.Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk 09.05.2016
203. Sorumluluk Beyanı 10.05.2016
204.2014 yılı Genel Kurul gündemine ait bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk 26.05.2016
205.Görev Taksimi ve Şirketin Temsil ve İlzamı ile 02 No.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesi Hk 09.06.2016
206. Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler 22.06.2016
207. 2015 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli dava hk 15.07.2016
208. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk 20.07.2016
209. Sorumluluk Beyanı 08.08.2016
210. Mali İşler Müdürü Değişikliği 09.08.2016
211. Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler 16.08.2016
212. İlişkili taraf işlemleri hk. 26.08.2016
213. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü hk. 07.09.2016
214. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 20.10.2016
215.2014 yılı Genel Kurul gündemine ait bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk. 28.10.2016
216. Sorumluluk Beyanı 07.11.2016
217. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk 25.11.2016
218. Yönetici sorumluluk sigortası yaptırılması hk. 02.12.2016
219.2015 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk 22.12.2016
220. İç Denetim Hizmeti Alınması hk. 29.12.2016