Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Bilgileri

Kuruluş Tarihi 08.12.1989
Halka Arz Tarihi 15.04.2005

Ortaklık Yapısı ( %5'inden daha fazlasına sahip ortaklar)

Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%)
Klepierre 16.713.907,88 44,85%
Akkök Holding A.Ş. 4.369.354,00 11,73%
Tekfen Holding A.Ş. 3.901.279,04 10,47%
Davit Braunştayn 2.534.461,82 6,80%
Diğer 9.744.997,26 26,15%
Toplam 37.264.000,00 100%

Şirketimizin 31.03.2024 tarihi itibariyle halka açıklık oranı %57,34'tür.

Portföy Dağılımı( %)

Gayrimenkuller 93,79%
Para ve Sermaye Piyasası Araçları 5,71%
Diğer 0,50%
Toplam 100%