2020 - Özel Durum Açıklamaları

Açıklama Tarih
376.GYO Tebliği 40-3-ç Maddesi Kapsamında Yapılan Açıklama hk. 14.01.2020
377.2020 Yılı Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi 31.01.2020
378.Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk 03.02.2020
379.Pay Alım Satım Bildirimi 1 04.02.2020
380.Pay Alım Satım Bildirimi 2 04.02.2020
381.Pay Alım Satım Bildirimi 3 04.02.2019
382.Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama 06.02.2020
383.2019 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu 18.02.2020
384.31.12.2019 Sorumluluk Beyanı 27.02.2020
385.31.12.2019 Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı 27.02.2020
386.Şirket Genel Bilgi Formu 27.02.2020
387.Şirket Genel Bilgi Formu 27.02.2020
388.Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi hk. 06.03.2020
389.Bağış ve Yardımların Üst Sınırına İlişkin Öneri hk. 06.03.2019
390.Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 06.03.2018
391.Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim-Düzeltme 11.03.2020
392.Alışveriş Merkezimiz hk. 19.03.2020
393.İlişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Raporu hk. 27.03.2020
394.Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı 14.04.2020
395.2019 yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili 22.04.2020
396.Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili 28.04.2020
397.Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler 08.05.2020
398.Özel Durum Açıklaması (Genel) 15.05.2020
399.Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 28.05.2020
400.Alışveriş Merkezimiz hk. 01.06.2020
401.31.03.2020 Sorumluluk Beyanı 05.06.2020
402.Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri hk. 02.07.2020
403.30.06.2020 Sorumluluk Beyanı 12.08.2020
404.Kar Dağıtımı Sınırlaması Süre Uzatımı hk. 18.09.2020
405.30.09.2020 Sorumluluk Beyanı 06.11.2020
406.Yönetici sorumluluk sigortası yaptırılması hk. 01.12.2020
407.Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri hk. 03.12.2020
408.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Dönem Revizyonu 08.12.2020
409.Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri hk. 25.09.2020
410.Fiili Dolaşım Oranı hk. 09.12.2020
411.Kar Payı 2. Taksit Ödeme Tarihi Hakkında Yönetim Kurulu Kararı 21.12.2020