2019 - Özel Durum Açıklamaları

Açıklama Tarih
334. GYO Tebliği 40-3-ç Maddesi Kapsamında Yapılan Açıklama hk 15.01.2019
335.2019 Yılı Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi 31.01.2019
336.Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hkk. 11.02.2019
337.16 Şubat 2019 Tarihli Basında Çıkan Haberler Hakkında 18.02.2019
338.2018 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu 18.02.2019
339.31.12.2018 Sorumluluk Beyanı 25.02.2019
340.Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi hk. 27.02.2019
341.Kar Payı Dağıtım İşlelerine İlişkin Açıklama 27.02.2019
342.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adayları Hk. 27.02.2019
343.Kar Dağıtım Politikası'nın Güncellenmesi hk. 27.02.2019
344.31.12.2018 Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı 28.02.2019
345.Şirket Genel Bilgi Formu 28.02.2019
346.Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 07.03.2019
347.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin Yenilenmesi Hk 11.03.2019
348.2014 yılı Genel Kurul gündemine ait bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk. 12.03.2019
349.Şirket Genel Bilgi Formu 13.03.2019
350. İlişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Raporu 21.03.2019
351.Kar Payı Dağıtımına İlişkin Bildirim Hk 29.03.2019
352.Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'da Kabulu hk 29.03.2019
353.Şirket Genel Bilgi Formu 01.04.2019
354.2018 Yılı Kar Payı 1.Taksit Ödeme Tarihi Kararı 05.04.2019
355.Ara dönemlerde finansal raporların kamuya açıklanmasında ek süre kullanımı 05.04.2019
356.Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 05.04.2019
357.2018 yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili 08.04.2019
358.Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili 12.04.2019
359.Yönetim Kurulu Komiteleri hk. 26.04.2019
360.Şirket Genel Bilgi Formu 26.04.2019
361.İç Denetim Hizmeti Alınması hk. 26.04.2019
362.Sorumluluk Beyanı 07.05.2019
363.Şirketin Temsil ve İlzamı hk. 17.05.2019
364.Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 27.05.2019
365.Sorumluluk Beyanı 08.08.2019
366.Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 09.08.2019
367.Şirket Genel Bilgi Formu 16.08.2019
368.Şirket Merkez Adresinin Güncellemesi 05.09.2019
369.Şirket Genel Bilgi Formu 05.09.2019
370.2018 Yılı Kar Payı 2.Taksit Ödeme Tarihi Kararı 06.09.2019
371.2018 Yılı Kar Payı 3.Taksit Ödeme Tarihi Kararı 07.10.2019
372.Kar Payı Ödeme Tarihleri Tablosunda 3.Taksit Tarihinin Güncellemesi 08.10.2019
373.Sorumluluk Beyanı 05.11.2019
374.Yönetici sorumluluk sigortası yaptırılması hk. 20.11.2019
375.Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk. 27.11.2019