2022 - Özel Durum Açıklamaları

Açıklama Tarih
454.GYO Tebliği 40-3-ç Maddesi Kapsamında Yapılan Açıklama hk 10.01.2022
455.2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi 21.01.2022
456.Yönetim Kurulu Üyesi İstifa ve Atama Hakkında 01.02.2022
457.Şirket Genel Bilgi Formu 01.02.2022
458.2014 yılı Genel Kurul gündemine ait bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk. 02.02.2022
459.2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu 24.02.2022
460.31.12.2021 Sorumluluk Beyanı 25.02.2022
461.31.12.2021 Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı 25.02.2022
462.Şirket Genel Bilgi Formu 25.02.2022
463.Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı 28.02.2022
464.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adayları Hk. 28.02.2022
465.Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi hk. 28.02.2022
466.Bağış ve Yardımların Üst Sınırına İlişkin Öneri hk. 28.02.2022
467.Şirket Genel Bilgi Formu 04.03.2022
468.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin Yenilenmesi Hk 11.03.2022
469.İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu hk. 14.03.2022
470. Olağan Genel Kurul Toplantısı Saat Ertelemesi 28.03.2022
471.Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı 28.03.2022
472.Ara dönemlerde finansal raporların kamuya açıklanmasında ek süre kullanımı 01.04.2022
473.Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 07.04.2022
474. 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili 20.04.2022
475. Yönetim Kurulu Görev Taksimi Hk. 20.04.2022
476. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili 21.04.2022
477. Yönetim Kurulu Komiteleri hk. 21.04.2022
478.Şirket Genel Bilgi Formu 21.04.2022
479. 31.03.2022 Sorumluluk Beyanı 09.05.2022
480.Genel Müdür İstifa & Atama ve Organizasyonel Değişiklik 13.05.2022
481.Şirket Genel Bilgi Formu 16.05.2022
482.Organizasyonel Değişiklik hk. 23.05.2022
483. Akmerkez GYO İç Yönerge-2022 17.06.2022
484.Şirketin 04 No.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesinin İlanı Hk. 24.06.2022
485.Şirketin Temsil ve İlzamı Hk. 24.06.2022
486. 2021 Yılı Kar Payı 2.Taksit Ödeme Tarihi Kararı 25.07.2022
487. 30.06.2022 Sorumluluk Beyanı 08.08.2022
488. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 09.09.2022
489. Şirket Genel Bilgi Formu 23.09.2022
490. 30.09.2022 Sorumluluk Beyanı 02.11.2022
491. Şirket Genel Bilgi Formu 02.11.2022
492. Yönetici Sorumluluk Sigortası 18.11.2022
493.Şirket Genel Bilgi Formu 07.12.2022