2018 - Özel Durum Açıklamaları

Açıklama Tarih
270. Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama 09.01.2018
271. GYO Tebliği 40-3-ç Maddesi Kapsamında Yapılan Açıklama hk 25.01.2018
272. 2013 Yılı Genel Kurul Gündemine ait bazı maddelerin iptali için açılan dava hk. 25.01.2018
273. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk 25.01.2018
274. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 26.01.2018
275. 2018 Yılı Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi 30.01.2018
276. 2014 yılı Genel Kurul gündemine ait bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk. 01.02.2018
277.2015 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk 01.02.2018
278.Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan davaya ilişkin gelişme hk 08.02.2018
279. 2017 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu 19.02.2018
280.2015 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk 23.02.2018
281. 31.12.2017 Sorumluluk Beyanı 23.02.2018
282. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi hk. 27.02.2018
283. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 27.02.2018
284. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava sonucu hk 01.03.2018
285. Yatırımcı İlişkileri Bölümü hakkında 06.03.2018
286. 2013 Yılı Genel Kurul Gündemine ait bazı maddelerin iptali için açılan dava hk. 08.03.2018
287. İlişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Raporu hakkında 09.03.2018
289.2015 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk 22.03.2018
290. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk. 26.03.2018
291. Kar Payı Dağıtımına İlişkin Bildirim Hk. 28.03.2018
292. 2014 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli dava hakkında 02.04.2018
293. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 05.04.2018
294. 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili 09.04.2018
295.2014 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli dava hakkında 12.04.2018
296. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili 13.04.2018
297. Ara dönemlerde finansal raporların kamuya açıklanmasında ek süre kullanımı 20.04.2018
298.2013 Yılı Genel Kurul Gündemine ait bazı maddelerin iptali için açılan dava hk. 24.04.2018
299. Sorumluluk Beyanı 03.05.2018
300.Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk 09.05.2018
301. 2015 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli dava hk. 21.05.2018
302. Danışmanlık Hizmeti Alımı 30.05.2018
303.Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 04.06.2018
304.2013 Yılı Genel Kurul Gündemine ait bazı maddelerin iptali için açılan dava hk 04.06.2018
305.Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk 05.06.2018
306.2014 yılı Genel Kurul gündemine ait bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk 11.06.2018
307.Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk 14.06.2018
308.2014 yılı Genel Kurul gündemine ait bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk 28.06.2018
309.İlişkili Taraf İşlemleri hk 28.06.2018
310.2015 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk 19.07.2018
311.2013 Yılı Genel Kurul Gündemine ait bazı maddelerin iptali için açılan dava hk 03.08.2018
312.Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk 03.08.2018
313. 30.06.2018 Sorumluluk Beyanı 06.08.2018
314. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk. 06.08.2018
315. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk. 13.08.2018
316. 2014 yılı Genel Kurul gündemine ait bazı kararların iptali istemli dava hk. 27.08.2018
317.Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 13.09.2018
318. 2015 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli dava hk. 17.09.2018
319. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 19.09.2018
320. 2013 Yılı Genel Kurul Gündemine ait bazı maddelerin iptali için açılan dava hk. 02.10.2018
321. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk. 09.10.2018
322. Kira Sözleşmeleri hk. 11.10.2018
323. Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hk 12.10.2018
324. Kar Payı Dağıtımına İlişkin Hk. 17.10.2018
325. 2014 yılı Genel Kurul gündemine ait bazı kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme hk. 01.11.2018
326. 30.09.2018 Sorumluluk Beyanı 06.11.2018
327. 17.10.2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararları Tescili hk 13.11.2018
328. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 13.11.2018
329. 2015 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli dava 16.11.2018
330. İlişkili Taraf İşlemleri hk. 20.11.2018
331. Yönetici sorumluluk sigortası yaptırılması hk 22.11.2018
332.Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hk. 13.12.2018
333.2015 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemi hk. 13.12.2018