2023 - Özel Durum Açıklamaları

Açıklama Tarih
494.2023 Yılı Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi 12.01.2023
495.Şirket Genel Bilgi Formu 12.01.2023
496. GYO Tebliği 40-3-ç Maddesi Kapsamında Yapılan Açıklama hk 13.01.2023
497. Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler 01.02.2023
498. Muhasebe Politika Değişikliği 08.02.2023
499. Kahramanmaraş ve Çevre illerde yaşanan afet ile ilgili bağış yapılması hakkında 09.02.2023
500. Kahramanmaraş ve Çevre illerde yaşanan afet ile ilgili bağış yapılması hakkında 17.02.2023
501. 31.12.2022 Sorumluluk Beyanı 27.02.2023
502. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 27.02.2023
503. 31.12.2022 Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı 28.02.2023
504.2022 Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu 28.02.2023
505.Şirket Genel Bilgi Formu 28.02.2023
506. Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı 16.03.2023
507. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adayları Hk. 16.03.2023
508. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi hk. 16.03.2023
509.Bağış ve Yardımların Üst Sınırına İlişkin Öneri hk. 16.03.2023
510. İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu hk. 22.03.2023
511.Ara dönemlerde finansal raporların kamuya açıklanmasında ek süre kullanımı 03.04.2023
512. Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı 12.04.2023
513. Şirket Genel Bilgi Formu 13.04.2023
514. Yönetim Kurulu Görev Taksimi Hk. 24.04.2023
515. Şirketin Temsil ve İlzamı Hk. 24.04.2023
516. Yönetim Kurulu Komiteleri hk. 02.05.2023
517.31.03.2023 Sorumluluk Beyanı 08.05.2023
518. 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili 15.05.2023
519. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili 15.05.2023
520. 2022 Sürdürülebilirlik Uyum Raporu 21.06.2023
521. 30.06.2023 Sorumluluk Beyanı 08.08.2023
522.Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 09.08.2023
523.Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi Temsilcisi İstifa ve Atama Hakkında 13.09.2023
524.Şirket Genel Bilgi Formu 14.09.2023
525.30.09.2023 Sorumluluk Beyanı 06.11.2023
526.Şirket Genel Bilgi Formu 06.11.2023
527.Yönetici sorumluluk sigortası yaptırılması hk. 20.11.2023
528.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Yurt Dışına Taşınması 01.12.2023