Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%)
Klepierre 16.713.907,88 44,85%
Akkök Holding A.Ş. 4.440.254,00 11,92%
Tekfen Holding A.Ş. 3.901.279,04 10,47%
Davit Braunştayn 2.534.461,82 6,80%
Diğer 9.674.097,26 25,96%
Toplam 37.264.000,00 100%

Şirketimizin 31.03.2023 tarihi itibariyle halka açıklık oranı %57,34'tür.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama / Hamiline Pay Adedi** Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü* Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 407.575.000 4.075.750,00 10,93 Yönetim Kuruluna 4 Aday Gösterme Borsada işlem görmemektedir.
B Nama 284.138.000 2.841.380,00 7,63 Yönetim Kuruluna 3 Aday Gösterme Borsada işlem görmemektedir.
C Nama 239.887.000 2.398.870,00 6,44 Yönetim Kuruluna 2 Aday Gösterme Borsada işlem görmemektedir.
D Hamiline 2.794.800.000 27.948.000,00 75,00 Yönetim Kuruluna 1 Aday Gösterme % 73,81'i borsada işlem görmektedir.
TOPLAM 3.726.400.000 37.264.000,00 100,00 % 55,36'ı borsada işlem görmektedir.

*Yukarıda arz edilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı dışında tanınmış başkaca bir imtiyaz bulunmamaktadır.
**Her pay sahibinin, sahip olduğu her bir pay için bir oy hakkı mevcuttur.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ARD Holding A.Ş. 1.480.084,66 TRY 3,97
Atlantik Holding A.Ş. 1.480.084,54 TRY 3,97
NDÇ Holding A.Ş. 1.480.076,91 TRY 3,97
Meltem Berker 459.309,40 TRY 1,23
Şebnem Berker 459.308,35 TRY 1,23
Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş. 354.424,65 TRY 0,95
Cansevil Akçağlılar 259.499,10 TRY 0,70
Ali Nihat Gökyiğit Mirasçıları 229.597,36 TRY 0,62
Ali Nihat Gökyiğit Eğ.Sağ.Kül.Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 198.689,29 TRY 0,53
Nilüfer Dinçkök Çiftçi 7,56 TRY 0,00
Melis Ciftçi 0,07 TRY 0,00
Mehmet Emin Çiftçi 0,07 TRY 0,00
Ömer Dinçkök 0,03 TRY 0,00
Ayça Dinçkök 0,03 TRY 0,00
Gamze Dinçkök Yücaoğlu 0,03 TRY 0,00
Mutlu Dinçkök 0,03 TRY 0,00
Raif Ali Dinçkök 0,02 TRY 0,00
Ayşegül Dinçkök 0,02 TRY 0,00
Alize Dinçkök 0,01 TRY 0,00
Alina Dinçkök 0,01 TRY 0,00
Diğer 0,02 TRY 0,00
Halka Açık Kısım 1.940.450,87 TRY 5,21