Ortaklık Yapısı

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler


Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı
Nominal Değer (TL)
Sermayedeki Payı (%)
Klepierre
17.113.907,88
45,93%
Akkök Holding A.Ş.
4.671.085,00
12,54%
Tekfen Holding A.Ş.
3.901.279.04
10,47%
Davit Braunştayn
2.534.461,82
6,80%
Diğer
9.043.266,26
24.26%
Toplam
37.264.000,00
100%
Şirketimizin 30.06.2021 tarihi itibariyle halka açıklık oranı %55,36'dır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi


Grubu
Nama/ Hamiline
Pay Adedi**
Toplam Nominal Değer (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü*
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
407.575.000
4.075.750,00
10,93
Yönetim Kuruluna 4 Aday Gösterme
Borsada işlem görmemektedir.
B
Nama
284.138.000
2.841.380,00
7,63
Yönetim Kuruluna 3 Aday Gösterme
Borsada işlem görmemektedir.
C
Nama
239.887.000
2.398.870,00
6,44
Yönetim Kuruluna 2 Aday Gösterme
Borsada işlem görmemektedir.
D
Hamiline
2.794.800.000
27.948.000,00
75,00
Yönetim Kuruluna 1 Aday Gösterme
% 73,81'i borsada işlem görmektedir.
TOPLAM
3.726.400.000
37.264.000,00
100,00
% 55,36'ı borsada işlem görmektedir.

*Yukarıda arz edilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı dışında tanınmış başkaca bir imtiyaz bulunmamaktadır.
**Her pay sahibinin, sahip olduğu her bir pay için bir oy hakkı mevcuttur.


SonDurum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler


Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı(%)
Feyyaz Berker Varisleri
677.388,39
TRY
1,82
Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş.
354.424,66
TRY
0,95
Cansevil Akçağlılar
259.499,10
TRY
0,70
Ali Nihat Gökyiğit
315.094,63
TRY
0,85
Ali Nihat Gökyiğit Eğ.Sağ.Kül.Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
195.717,10
TRY
0,53
Alev Berker
19.233,17
TRY
0,05
Meltem Berker
91.492,23
TRY
0,25
Şebnem Berker
91.491,18
TRY
0,25
Diğer
30.554,34
TRY
0,08
Halka Açık Kısım
1.866.384,25
TRY
5,01
ARD Holding A.Ş.
1.557.028,33
TRY
4,18
Atlantik Holding A.Ş.
1.557.028,20
TRY
4,18
NDÇ Holding A.Ş.
1.557.020,18
TRY
4,18
Nilüfer Dinçkök Çiftçi
7,95
TRY
0.00002134
Melis Ciftçi
0,07
TRY
0.00000019
Mehmet Emin Çiftçi
0,07
TRY
0.00000019
Raif Ali Dinçkök
0,02
TRY
0.00000005
Ömer Dinçkök
0,04
TRY
0.00000010
Ayça Dinçkök
0,04
TRY
0.00000010
Gamze Dinçkök Yücaoğlu
0,04
TRY
0.00000010
Mutlu Dinçkök
0,04
TRY
0.00000010
Ayşegül Dinçkök
0,02
TRY
0.00000005
Alize Dinçkök
0,01
TRY
0.00000003
Alina Dinçkök
0,01
TRY
0.00000002

© 2015 Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S. All Rights Reserved.