Genel Müdürümüzün Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,


Türkiye, genç, dinamik nüfusu ve büyüyen ekonomisi ile birlikte birçok sektörde olumlu anlamda gelişmeye devam etmiştir. GYO'lar, hesap verebilir ve denetlenebilir kurumsal yapılarından dolayı ekonomik gelişmedeki denge unsuru olmaları, sermayenin tabana şeffaf bir şekilde yayılmasındaki rolü ve yabancı yatırımcılar için cazip yatırım aracı olmaları nedeniyle ekonomimiz için itici güç niteliğindedir.

Gayrimenkul sektöründe genel olarak, gerek perakendeci gerekse müşteri tarafında taleplerin üst seviyelerde olması nedeniyle, AVM yatırımlarında ve mevcut AVM'lerdeki iş hacimlerinde önemli artışlar sağlanmıştır. Özellikle uluslararası birçok markanın Türkiye'deki dinamik yapıdan faydalanma arzusu, Türkiye pazarına önemli ölçüde yönelmelerine vesile olmuş olup, organize perakende sektörünün gelişimini olumlu bir biçimde etkilemiştir. AVM'lerde kiracı ve müşteri bazında talebin yoğun bir şekilde devam ediyor olması nedeni ile kiralardaki yükseliş trendi devam etmiştir.

Akmerkez GYO A.Ş, Akmerkez AVM'nin yenilenecek olan dış cephesi, müşteriye yönelik etkin çalışmaları, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle alışveriş merkezinin ötesinde bir yaşam alanı yaratması, rekabet sürecine uyumu ve dinamik yapısı ile başarılarını sürdürmeye devam etmektedir.

Bugüne dek gerek Türkiye'de gerekse uluslararası platformlarda saygın kuruluşlardan aldığı ödüller, güçlü, kârlı finansal yapısı ve kurumsallığı, Şirket'imizin başarısındaki sürdürülebilirliğin bir göstergesidir. Tüm bunların yanında geleceğe yatırım yapma ilkesiyle imza attığı sosyal sorumluluk faaliyetleri, Akmerkez'in topluma değer katan önemli bir marka olma kimliğini sürdürmüştür.

Akmerkez GYO A.Ş.'nin çizmiş olduğu başarılı tabloda; kararlı ve özverili çalışmalarıyla katkıda bulunarak değer yaratan çalışanlarımızın, gösterdikleri güven ve ilgi ile saygıdeğer misafirlerimizin, paydaşlarımızın ve yönetimimizin katkısı büyüktür. Hepsine en içten teşekkürlerimi sunarım.

Murat KAYMAN

Akmerkez GYO A.Ş. Genel Müdürü

© 2015 Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S. All Rights Reserved.