Sürekli Bilgilendirme Formu
Portföy Bilgileri
Kuruluş Tarihi 08.12.1989
Halka Arz Tarihi 15.04.2005

Ortaklık Yapısı ( %5'inden daha fazlasına sahip ortaklar)
Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı
Nominal Değer (TL)
Sermayedeki Payı (%)
Klepierre
17.484.170,88
46,92%
Akkök Holding A.Ş.
4.890.900,00
13,12%
Tekfen Holding A.Ş.
4.019.839,04
10,79%
Davit Braunştayn
2.601.380,82
6,98%
Diğer
8.267.709,26
22,18%
Toplam
37.264.000,00
100%
Şirketimizin halka açıklık oranı %50,82'dir.

Portföy Dağılımı( %)
Gayrimenkuller 95,6%
Para ve Sermaye Piyasası Araçları 2,5%
Diğer 1,9%
Toplam 100%

© 2015 Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S. All Rights Reserved.