Sürekli Bilgilendirme Formu
Portföy Bilgileri
Kuruluş Tarihi 08.12.1989
Halka Arz Tarihi 15.04.2005

Ortaklık Yapısı ( %5'inden daha fazlasına sahip ortaklar)
Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı
Nominal Değer (TL)
Sermayedeki Payı (%)
Klepierre
17.141.439,88
46,00%
Akkök Holding A.Ş.
4.718.694,00
12,66%
Tekfen Holding A.Ş.
3.901.279.04
10,47%
Davit Braunştayn
2.546.380.82
6,83%
Diğer
8.956.206.26
24.03%
Toplam
37.264.000,00
100%
Şirketimizin 31.12.2020 tarihi itibariyle halka açıklık oranı %52,60'tır.

Portföy Dağılımı( %)
Gayrimenkuller 95,6%
Para ve Sermaye Piyasası Araçları 2,5%
Diğer 1,9%
Toplam 100%

© 2015 Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S. All Rights Reserved.