Ortaklık Yapısı

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler


Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı
Nominal Değer (TL)
Sermayedeki Payı (%)
Klepierre
17.484.170,88
46,92%
Akkök Holding A.Ş.
4.890.900,00
13,12%
Tekfen Holding A.Ş.
4.019.839,04
10,79%
Davit Braunştayn
2.601.380,82
6,98%
Diğer
8.267.709,26
22,18%
Toplam
37.264.000,00
100%
Şirketimizin 31.12.2018 tarihi itibariyle halka açıklık oranı %50,82'dir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi


Grubu
Nama/ Hamiline
Pay Adedi**
Toplam Nominal Değer (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü*
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
407.575.000
4.075.750,00
10,93
Yönetim Kuruluna 4 Aday Gösterme
Borsada işlem görmemektedir.
B
Nama
284.138.000
2.841.380,00
7,63
Yönetim Kuruluna 3 Aday Gösterme
Borsada işlem görmemektedir.
C
Nama
239.887.000
2.398.870,00
6,44
Yönetim Kuruluna 2 Aday Gösterme
Borsada işlem görmemektedir.
D
Hamiline
2.794.800.000
27.948.000,00
75,00
Yönetim Kuruluna 1 Aday Gösterme
% 67,76'si borsada işlem görmektedir.
TOPLAM
3.726.400.000
37.264.000,00
100,00

*Yukarıda arz edilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı dışında tanınmış başkaca bir imtiyaz bulunmamaktadır.
**Her pay sahibinin, sahip olduğu her bir pay için bir oy hakkı mevcuttur.


SonDurum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler


Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı(%)
Feyyaz Berker Varisleri
697.974,25
TRY
1,87
Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş.
322.551,80
TRY
0,87
Cansevil Akçağlılar
267.385,28
TRY
0,72
Ali Nihat Gökyiğit
365.195,63
TRY
0,98
Ali Nihat Gökyiğit Eğ.Sağ.Kül.Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
201.664,95
TRY
0,54
Alev Berker
117.663,80
TRY
0,32
Meltem Berker
45.349,07
TRY
0,12
Şebnem Berker
45.349,07
TRY
0,12
Demet Turhan
30.258,59
TRY
0,08
Öner Yatırım İç ve Dış Tic. A.Ş.
19.549,94
TRY
0,05
Halka Açık Kısım
1.906.896,64
TRY
5,12
ARD Holding A.Ş.
1.630.300,00
TRY
4,37
Atlantik Holding A.Ş.
1.630.299,86
TRY
4,37
NDÇ Holding A.Ş.
1.630.291,46
TRY
4,37
Nilüfer Dinçkök Çiftçi
8,33
TRY
0
Melis Gürsoy
0,07
TRY
0
Mehmet Emin Çiftçi
0,07
TRY
0
Ali Raif Dinçkök
0,04
TRY
0
Ömer Dinçkök
0,04
TRY
0
Ayça Dinçkök
0,04
TRY
0
Gamze Dinçkök Yücaoğlu
0,04
TRY
0
Mutlu Dinçkök
0,04
TRY
0
Ayşegül Dinçkök
0,02
TRY
0
Alize Dinçkök
0,01
TRY
0
Alina Dinçkök
0,01
TRY
0

© 2015 Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S. All Rights Reserved.